Stenstad (gnr 2008, bnr 8)

Fra Lokalhistorie fra Bommestad