Nordby landhandel

Fra Lokalhistorie fra Bommestad

Nordby landhandel ble etablert av Sølver Lie fra Kvelde på 1930-tallet på på eiendommen Nordmo (gnr 2008, bnr 80).

I 1939 ble driften overdratt til Sigurd Bernhardsen, Kvelde, og videre til Amalie Tutvedt fra Nanset i perioden 1941-1945. Senere, i 1947, overtok Gunnlaug Mikkelsen f. Thoresen fra Kvelde butikken på leiebasis. Gunnlaug var datter av Jacob og Olava Thoresen som startet Kvelde landhandleri i 1923.

I 1952 ble Nordby landhandel kjøpt av Bjarne Moe fra Hagtvedt og hans svoger Thorleif Ringdal. Bjarne Moe var bosatt i Oslo, hvor han var ansatt i politiet. Fram til 1955 ble butikken betjent av hans fire søstre Gerda Samuelsen, Ruth Anundsen, Rannveig Ringdal og Lene Marie Edvardsen.

I 1956 ble Nordby landhandel solgt til Benny Wold fra Stabekk. I tilknytning til butikken startet han også en kiosk som solgte pølser, sjokolade osv. I 1959 opphørte driften. Wold flyttet tilbake til Stabekk, og butikken ble solgt og gjort om til privatbolig som den fortsatt er i dag.


Referanser