Kverken barnehage (gnr 2008, bnr 84)

Fra Lokalhistorie fra Bommestad

Kverken barnehage ble skilt ut fra Grinna (gnr 2008, bnr 7) 14. oktober 1955.

Høsten 1955 vedtok Hedrum herredstyre å kjøpe ei tomt til bruk for en barnehage på Kverken. Tomta ble kjøpt av Harald Grinna og utskilt fra bruket Grinna.

Kommuneingeniøren anbefalte denne tomta fordi den lå "sentralt i forhold til bebyggelsen og samtidig isolert fra trafikken". [1]

Det ble aldri noen barnehage på denne tomta, men i matrikkelen heter den fortsatt "Kverken barnehage". Den eies i dag av Larvik kommune.

På 1960-tallet var dette ei fotballøkke med ei sandkasse, ei huske og noen andre lekeapparater.

Referanser

  1. Østlands-Posten, 15. juli 1955.