Kverken (gnr 2008, bnr 9)

Fra Lokalhistorie fra Bommestad