Familiebedrift i over 100 år

Fra Lokalhistorie fra Bommestad

Tekst: Arvid Christensen og Tore Johan Ringdal [1]

5000 0571-hedrum-cementstøperi.jpg

Hedrum Cementstøperi AS har i over 100 år vært en del av Kverken-miljøet. Bedriften ble etablert av Gunnar Johansen på Stubberød i 1919, men flyttet i 1922 over til dagens bedriftsområde.

Gunnar Johansen kom fra Lidkøping i Sverige. Det er lite dokumentasjon om hvorfor han flyttet til Norge og startet sementfabrikken, men han slo seg på Kverken for godt og stiftet familie. Han het opprinnelig Johansson, men av hensyn til bankforbindelsene fornorsket han navnet. Han giftet seg med Margit Marthinsen fra Nanset og fikk seks barn – Rhoar, Folke, Rolf, Yngve, Walter og Gunvor.

Gunvor stiftet familie og flyttet til Halden, mens Walter omkom til sjøs under krigen

Rhoar valgte å ta tilbake til det svenske Johansson som familienavn. Han oppholdt seg i Sverige under krigen og tjenestegjorde i det svenske flyvåpenet. Han ønsket å utdanne seg til flymekaniker, men etter krigen ønsket faren sønnen hjem til støperiet. Da ble det slik.

De øvrige guttene hadde under krigen tilknytning til støperiet. Folke ble imidlertid utsatt for en tragisk arbeidsulykke. Han fikk en stein fra en lastebil over seg og ble fysisk ufør livet ut. Rolf startet etter hvert egen transportvirksomhet, mens Yngve var tilknyttet støperiet hele livet.

Tredje og fjerde generasjon

Jan Gunnar Johansson omgitt av kona Anne-Britt og døtrene Linda og Birgitte som er medeiere og deltar i driften av Hedrum Cementstøperi

Rhoar overtok etter hvert som daglig leder, og er igjen avløst av sin sønn Jan Gunnar. Han er dermed (2023) tredje generasjons leder av Hedrum Cementstøperi, med god støtte av kona Anne Britt og fjerde generasjon Johansson – barna Linda, Pål Gunnar og Birgitte.

Støperiet har helt fra starten vært et familieforetak og er fortsatt 100% familieeid. De tre barna til Jan Gunnar deler i dag på 60% av aksjene mens Jan Gunnar selv disponerer 40%.

Jan Gunnar har ikke bare beholdt Johansson som familienavn. Han er også svensk statsborger, men har aldri følt seg annet enn som norsk.

- Fra ungdomstida husker jeg at kameratene mine ble innkalt til militærtjeneste, men ikke jeg, og lurte på hvorfor. Statsborgerskapet var årsaken. Jeg hørte aldri fra Sverige heller. Årsaken var kanskje at jeg bodde i Norge

- Jeg er fortsatt svensk statsborger og må til Sverige for å fornye passet, legger han til med et smil.

Driftsomlegging

Fra slutten av 1950-åra og fram mot 1980 var Hedrum Cementstøperi en betydelig bedrift med opptil 30-35 ansatte på det meste. I dag er det kun to fast ansatte i tillegg til familien som deltar i driften.

- Du får ikke kjeledressen av Jan Gunnar, blir det sagt av folk på Kverken.

Tidligere produserte bedriften, takstein, grunnmursblokker og sementeringer i alle proporsjoner. Særlig blokkproduksjonen var stor. Nye tider og nye krav gjorde imidlertid at driften måtte legges om.

- Fortjenestemulighetene var ikke gode nok. Tomta er for liten til å utvide, og vi måttet ha inn nye interessenter, sier Jan Gunnar.

Allianse

I dag er Hedrum Cementstøperi medlem av Basal – en allianse av 14 norske produsenter av vann- og avløpssystemer. Selv produserer Hedrum Cementstøperi i hovedsak kummer, men leverer, i samarbeid med øvrige Basal-bedrifter, alt innen vann- og avløp, og er totalleverandør til bygg- og anleggsprosjekter.

«Et helstøpt familieforetak» het det i en reportasje i bedriftsbladet til Basal, da Hedrum Cementstøperi fylte 100 år i 2019.

Hedrum Cementstøperi hadde i 2022 en omsetning på ca. 30 mill. Halvparten kommer fra produksjon og salg av betongvarer. Det øvrige skriver seg fra salg av sand, singel, bark, plastrør og del hageartikler – slik som mørtel, heller, belegningsstein og andre hagerelaterte varer.

Referanser

  1. Kilder: ?