Bommestad bru

Fra Lokalhistorie fra Bommestad
Tre generasjoner Bommestad bru fotografert i april 2020. Nærmest brua fra 1959, så brua fra 2009. Bakerst brukarene til brua fra 1808.

Bommestad bru er ei bru over Numedalslågen mellom Bommestad gård på østsiden av elva og Brua eller Grinna på vestsiden.

Opprinnelig bru

Bommestad bru fra 1807.

Den første brua ble bygd i 1807/1808. Den gikk over Numedalslågen mellom gården Bommestad og bruket Brua. Den skal etter tradisjonen være bygd av svenske krigsfanger. Innerst på nordsiden av vestre landkar står innhogd 1808 og navnet Holm Hansen. Han var trolig byggeleder.

Denne brua var den første over Numedalsågen på hele strekningen mellom Kongsberg og Larviksfjorden. Brua het fra starten Laugen bro (eller Lougen bro). Den fikk først i 1870 navnet Bommestad bro. Brua var 110 meter lang og hadde i alt 6 brukar i stein. Mellom hvert brukar var det fagverksspenn, med 16 - 18 meters spenn.

Denne første brua var i bruk helt til 1902, men brukarene var dårlig fagmessig utført. Brua ble derfor regnet som veivesenets store hodepine i Vestfold. Stadig måtte det reparasjoner til, og det ble satt jernstenger på kryss og tvers for å holde murene sammen.

Ved en større flom i 1839 ble strømkar nr 2 så ødelagt at det ble revet ned og satt opp igjen noe lenger vest. Brua var da stengt ca ett år, og det ble satt inn ei provisorisk ferje ved det gamle ferjestedet ved Holagropa. Også ved en reparasjon i 1849 måtte det settes inn ferje. Denne gangen ble det laget et ferjested like ovenfor brua.

En reparasjon skjedde etter en større flom i 1860, og dette årstallet står hogd inn i en stein ytterst på nordsiden av vestre landkar.

Rundt 1900 var den gamle brua så dårlig at det gikk på sikkerheten løs. Det ble derfor bygd ei ny bru ca 200 meter nedenfor den gamle brua.[1]

Det er fortsatt rester av brukarene fra 1808-brua.

Stubberød bru

Et av Wergmanns litografier av Bommestad bru. Bruket Brua på venstre side.

På 1830-tallet reiste den danske tegneren og maleren Peter Frederik Wergmann rundt i Norge og lagde litografier av en rekke steder. Han lagde minst to litografier av det han kaller "Stubberød broe". Det var ingen bru på Stubberød, men stedet var fergested. Litografiene er av Bommestad bru, men Wergmann har tatt kunstneriske friheter når det gjelder landskapet.

1902-bru

Ei ny bru fra 1902 ligger noe lenger syd enn brua fra 1807. Det var ei 80 meter lang bru i stålfakkverk.

1959-bru

Bommestad bru fra 1902 til høyre. Ny bru under bygging til venstre.

Den tredje brua ble bygd i 1959 og er også ei bru i stålfakkverk, men med overliggende brubane. Denne brua lå rett nord for brua fra 1902.

Brua er i dag en del av fylkesvei 256, og var tidligere en del av Europavei 18 (E 18) før den

Brua ble fredet av Riksantikvaren 17. april 2008.

2009-bru

Bommestad bru (2009) midt i bildet. Fotografert fra Trulse overgangsbru.

Dette er to parallelle motorveibroer på Europavei 18. Bruene er 152 meter lange og lengste spenn er 80 meter. Brua er en del av nye E 18 mellom Langåker og Bommestad som ble åpnet den 22. juni 2009.

Denne brua ligger litt nord for brua fra 1959.

Referanser

  1. Tor Bjørvik (2007): Kulturminner i Larvik-distriktet. Side 198-199.