Nordby (gnr 2008, bnr 1)

Fra Lokalhistorie fra Bommestad
(Omdirigert fra Nordby (bnr 1))

Nordby er det opprinnelige bruket på vestsiden av Lågen. Alle øvrige eiendommer er skilt ut fra dette bruket.

Historie Nordby er et område som ligger ved Numedalslågen og støter i nord mot Reinemo og Steinsholt, i øst mot Numedalslågen og Stubberød, i syd mot og vest mot Hovland.

Nordby ble sannsynligvis etablert som egen gård på 800-1000-tallet. Den kan være utskilt fra Hovland. Muligens har neset der Stubberød-gårdene ligger, tilhørt Nordby.

Navnet var i gammelnorsk Nordbyr. Siste ledd betyr bosted eller gård, altså "Nordgården".

Referanser