Kverken

Fra Lokalhistorie fra Bommestad

Kverken kan bety: